Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Maciej Koźmiński
lekarz certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej


Badania zawodników w sporcie amatorskim jak i wyczynowym w każdej dziedzinie sportu:

 • wstępne (kwalifikacja do uprawiania sportu)
 • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy)
 • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach)

Badania kwalifikujące do testu sprawnościowego dla kandydatów do:

 • wojska
 • policji
 • straży pożarnej

Badanie sportowo-lekarskie obejmuje:

 • pomiary antropometryczne
 • badanie ortopedyczne
 • badanie internistyczne
 • ocenę wydolności fizycznej
 • analizę wyników badań

Na wizytę należy zabrać aktualne wyniki badań (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1172)

 1. EKG
 2. morfologia krwi
 3. OB
 4. poziom glukozy na czczo
 5. badanie ogólne moczu

  

Ponadto co 24 miesiące wykonuje się:

 • konsultację okulistyczną
 • konsultację laryngologiczną

a dodatkowo:

 • u zawodników uprawiających sporty walki: konsultację neurologiczną, EEG - co 24 miesiące;
 • u zawodników uprawiających boks, judo, taekwondo, zapasy: antygen HbS, przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HIV - co 12 miesięcy;
 • u zawodników uprawiających płetwonurkowanie: spirometrię - co 24 miesiące.

 

Lekarz może zlecić dodatkowo wykonanie innych niezbędnych badań wynikających z oceny
stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

 

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia niezbędne jest również poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika,a więc potrzebne będą:

 • karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalu),
 • opinie lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką poradni specjalistycznej).
 • wyniki badań dodatkowych (jeżeli istniała potrzeba ich wykonywania).


Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na wizytę wraz z rodzicem / opiekunem prawnym.

Kolejne badanie przeprowadza się przed upływem terminu ważności dotychczasowego orzeczenia.

Zapisz